Pravidla půjčovny

1.          Zaplacením vratné zálohy za vypůjčení hry přistupujete na tato Pravidla půjčovny.

2.          Tím se zavazujete splatit půjčovné dle našeho platného ceníku. Půjčovné se platí za každý započatý týden.

3.          Před vypůjčením hry si ji osobně zkontrolujte, za její později zjištěné nedostatky nemůžeme brát zodpovědnost.

4.          Půjčením hry přebíráte odpovědnost za její stav. V případě, že se Vám nepodaří hru vrátit ve stavu, ve kterém jste si ji zapůjčili, máme právo přiměřeně účtovat škodu. Některé zásadní škody najdete vyjmenované v souboru, který si můžete stáhnout zde.

5.          My jsme přijetím zálohy zavázáni Vám tuto vrátit při zpětvzetí hry. Zálohu vrátíme sníženou o všechny poplatky (tj. o půjčovné a případnou škodu).

6.          Hru je možné vrátit na vratných místech.

7.          Na vratném místě nejsme povinni vzít hru zpět, pokud není bezvadná.

8.          Po zkontrolování hry Vám bude vrácena záloha snížená o půjčovné.

9.          Vyúčtování půjčovného probíhá na Výpůjční kartě, která je zavedena u každé hry.

10.     Půjčovna si vyhrazuje právo v případě porušení těchto pravidel odmítnout hráči provedení dalších výpůjček.

 

Souhlasím s Pravidly půjčovny.

                                                                           ..............................................

     podpis hráče

 

Jméno a příjmení:     ...................................................................... (Věk:).............

Email:                          ...............................................  (Telefon:) ............................

Oblíbené hry:               ..............................................................................................

                                      ..............................................................................................

 

 

Vítáme Vás v půjčovně!